انجام تعميرات اساسي و RI واحد 2 نيروگاه تركيبي خوي

 

انجام  تعميرات اساسي و RI  واحد 2 نيروگاه تركيبي خوي

پروژه تعميرات اساسي و RI واحد 2 نيروگاه تركيبي خوي درمدت زمان معين با موفقيت انجام و واحد مجدداً وارد مدار گرديد . سومين تعميرات اساسي و اولين RI  واحد 2 گازي در قالب چندين بخش مختلف از جمله تعميرات اساسي توربين ، كمپرسور ، ژنراتور و تجهيزات جانبي و همچنين عمليات RI روتور توربوكمپرسور و ژنراتور انجام گرديد . در اين برنامه تعميراتي نسبت به تعويض قطعاتي از قبيل كليه پره هاي ثابت و متحرك كمپرسور و توربين ، شرود سگمنتها ، لاينرها ، ترانزيشن پيسها ، فلو اسليد ها و  ريتينرها ، فيلترهاي هواي ورودي كمپرسور ، ياتاقانهاي شماره 2 و3 توربين ، نازلهاي سوخت ، بوشهاي گايدون ، چك ولو اصلي و اكسپنشن جوينتهاي بويلر و واحد گازي ، همچنين اقداماتي از قبيل سند بلاست ، تست NDT ، جوشكاري ، ماشينكاري ، تستهاي الكتريكي ، بازديد و سرويس تجهيزات جانبي ، رنگ آميزي و شستشو و سرويس برخي قسمتها ، برطرف كردن نشتي ها و تست و كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري انجام شد . از نكات قابل توجه در اجراي اين پروژه ميتوان به انجام امور نظارت توسط كاركنان و مهندسين شركت ، كاهش مدت زمان اجراي پروژه ، افزايش تجربه و مهارت كاركنان جهت بهره مندي در پروژه هاي آتي و پروژه هاي ساير نيروگاهها اشاره كرد. با توجه به اينكه پروژه تعميرات RI براي اولين بار انجام مي شد  از طرفي مدت زمان تعميرات اساسي واحدهاي GE كه بطور متداول در كشور 90 روز و تعميرات RI 120 روز ميباشد، اين شركت با برنامه‌ريزي هاي انجام شده توانست پروژه را در مدت زمان 77 روز با موفقيت به اتمام برساند .

اخبار

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/106-2018-01-24-05-29-01

اتمام تعميرات اساسي واحد 3 نيروگاه تركيبي اروميه

اتمام تعميرات اساسي واحد 3 نيروگاه تركيبي اروميه

واحد 3 نيروگاه تركيبي اروميه كه به منظور انجام تعميرات اساسي از مدار خارج شده بود طبق برنامه زمانبندي شده و انجام عمليات تعميراتي مجدداً استارت و با شبكه سنكرون گرديد ، اين واحد از زمان بهره برداري براي دومين بار با ساعت كاركرد حدود 64000 ساعت مورد تعميرات اساسي قرار گرفت كه اقداماتي از قبيل دمونتاژ محفظه هاي احتراق و كليه قسمتهاي مجموعه استاتور و روتور ، تعويض 5 رديف از پره هاي توربين ، بازسازي اينركيسينگ و ميكسينگ چمبرها، تعميرات اساسي ژنراتور تعويض فيلترهاي هواي ورودي كمپرسور و بازديد و سرويس تجهيزات جانبي ، بر روي آن انجام گرفت.

 

اخبار 2018-01-24 05:29:01

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/104-2017-12-13-05-17-34

بازديد نماينده محترم مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي از نيروگاه تركيبي اروميه

بازديد نماينده محترم مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي از نيروگاه تركيبي اروميه

جناب آقاي قاضي پور نماينده محترم مردم شريف اروميه در مجلس شوراي اسلامي ضمن حضور در نيروگاه تركيبي اروميه و ديدار با كاركنان تلاشگر اين نيروگاه از بخشهاي مختلف بخصوص عمليات اجرائي بخش بخار نيروگاه بازديد كردند در ابتداي اين بازديد آقاي مهندس مطلق مدير عامل شركت گزارشي از فعاليتهاي انجام يافته را تشريح نمودند و در ادامه نيز آقاي قاضي پور از تلاشها و زحمات مجموعه كاركنان قدرداني نمودند. 

اخبار 2017-12-13 05:17:34

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/103-2017-12-13-05-01-34

افتخاري ديگر براي شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

افتخاري ديگر براي شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي

  همزمان با آئين قدرداني از تلاشها و زحمات مجموعه صنعت برق كشور از تلاشها و زحمات مجموعه كاركنان شركت قدرداني شد. آقاي مهندس فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اهداي لوح تقدير مراتب قدرداني خويش را به لحاظ دستيابي به حداكثر آمادگي در تابستان 96 و قرار گرفتن اين شركت جزو شركتهاي برتر تقدير و تشكر كردند. 

اخبار 2017-12-13 05:01:34

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/102-2017-12-12-12-42-35

رضايتمندي اهالي اطراف نيروگاه گازي اروميه

رضايتمندي اهالي اطراف نيروگاه گازي اروميه از فعاليتهاي انجام يافته كاهش آلايندگي زيست محيطي

 جمعي از اهالي نيروگاه گازي اروميه رضايتمندي خويش را از فعاليتهاي انجام يافته شركت در راستاي كاهش آلودگي صوتي و زيست محيطي  نيروگاه گازي اروميه ، اعلام كردند اين فعاليتها از سال 1395 آغاز شده و تاكنون ادامه دارد كه مي توان به تعويض درب و پنجره هاي فلزي منازل ياد شده و نصب پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي در مرحله نخست اشاره كرد همچنين در سال جاري نيز پروژه احداث ديوار حايل نيز اجرا و به اتمام رسيد با اجراي اين ديوار تا حدودي آلودگي صوتي محيط پيراموني كاهش يافت و از طرفي منجر به حفاظت فيزيكي تجهيرات و نيروي انساني شده است.                                      

 

اخبار 2017-12-12 12:42:35

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/96-2016-12-14-07-10-44

كسب عنوان پايين ترين نرخ خروج اضطراري توسط توليد برق آذربايجانغربي

 

 

كسب عنوان پايين ترين نرخ خروج اضطراري توسط توليد برق آذربايجانغربي

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي در بين شركتهاي مديريت توليد برق كشور توانست با بهره گيري از عنايات خداوند متعال و همراهي و تلاش جمعي مديريتي و منابع انساني خود ، پايين ترين نرخ خروج اضطراري كل در پيك تابستان سال 1395 را به خود اختصاص دهد. جناب آقاي مهندس فلاحتيان معاون محترم وزير در امور برق و انرژي با ارسال نامه اي از تلاشهاي بعمل آمده در اين خصوص تشكر و قدرداني كردند .

اخبار 2016-12-14 07:10:44

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/93-2016-09-23-16-34-51

بازديد آقاي دكتر بهادري نماينده محترم مردم شريف اروميه در مجلس شوراي اسلامي از نيروگاه تركيبي اروميه

 

 

بازديد آقاي دكتر بهادري نماينده محترم مردم شريف اروميه در مجلس شوراي اسلامي از نيروگاه تركيبي اروميه 

 

آقاي دكتر بهادري نماينده مردم شريف اروميه در مجلس شوراي اسلامي ضمن حضور در نيروگاه تركيبي اروميه از نزديك با مدير عامل ، مديران و كاركنان نيروگاه ديدار و گفتگو كردند . در اين ديدار صميمي ايشان از بخشهاي مختلف نيروگاه بخصوص ساختگاه بخش بخار نيروگاه كه قرار است در آينده نزديك عمليات اجرائي آن آغاز شود بازديد كردند.  

اخبار 2016-09-23 16:34:51

/index.php/81-sample-data-articles/akhbar/92-2016-04-10-03-29-47

ركورد زني توليد در نيروگاههاي زير مجموعه توليد برق آذربايجانغربي

 

 

ركورد زني توليد در نيروگاههاي زير مجموعه توليد برق  آذربايجانغربي 

براي اولين بار از زمان بهره برداري تاكنون نيروگاههاي زير مجموعه شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي با توليد حدود هفت ميليارد و يكصد ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي بطور خالص ركورد بيشترين توليد را به ثبت رساندند كه با اين  مقدار توليد انرژي خالص ، نسبت به مدت مشابه سال 1393 بيش از 23درصد افزايش توليد بدست آمده است . سهم توليد خالص نيروگاه تركيبي اروميه 3.520.000.000 كيلووات ساعت ، نيروگاه تركيبي خوي 1.900.000.000 كيلووات ساعت ، نيروگاه تركيبي شوباد 1.570.000.000 كيلووات ساعت و نيروگاه گازي اروميه حدود 105.000.000 كيلووات ساعت بوده است.

 

اخبار 2016-04-10 03:29:47

پیوند های مهم

دفتر مقام معظم رهبری

آمار بازدیدکنندگان

امروز17
دیروز9
این هفته17
این ماه380
مجموع19494

آی پی بازدیدکنندگان : 54.221.17.234
Unknown ? Unknown Mon 19 Feb 2018 19:21

اطلاعيه توانير

هيات بازرسی كل كشور مستقر در شركت توانير آماده دريافت پيشنهادها ،انتقادها و شكايات از شركت توانير و شركت‌های زير مجموعه آن ، از طريق دريافت نامه به آدرس پستی، تهران-انتهای بزرگراه كردستان – خيابان رشيد ياسمی –شركت توانير- ساختمان شماره 4 (شهيد قاسمی) طبقه سوم اطاق شماره 22 يا پست الكترونيكي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید می‌باشد.

شما اینجا هستید:   خانه مطالب نمونهاخبارانجام تعميرات اساسي و RI واحد 2 نيروگاه تركيبي خوي